Textové pole:    Naše postulantka Barbora Macurová vstoupila do noviciátu
Máme pro Vás dobrou zprávu. Naše komunita nyní čítá 30 sester. Jsme za to Pánu Bohu moc vděčné a modlíme se, aby další dívky, které Pán volá k plnému zasvěcení se Jeho Lásce, měly odvahu říci Mu své „ano“. 
17. září, kdy jsme si spolu s celou františkánskou rodinou připomínali výročí události, kdy sv. František na hoře La Verně obdržel znamení Kristova utrpení – stigmata, jsme prožili spolu s některými z Vás, kteří si udělali chvilku a přijali naše pozvání, nevšední slavnost. Naše postulantka Barbora předstoupila před oltář jako nevěsta Kristova, neboť se rozhodla, že Mu chce zasvětit svůj život, a při obřadu obláčky přijala řeholní roucho s bílým závojem a dostala nové jméno sestra Marie Magdaléna od Ježíše Krista - Tváře Otcova milosrdenství. Prosíme Vás o modlitbu za ni i celou naši řeholní komunitu. 
Fotogalerie
 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole:    Nabídka žít z Božího Slova na každý den
„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha.“
(Jan Pavel II.)
Pokud hledáte texty, které Vám mohou pomoci žít každodenně z Božího slova na základě liturgických textů, nabízí je například webové stránky brněnské diecéze s biblickým programem vezmiacti.cz nebo plzeňské diecéze „Denní tichá chvíle“.
Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 24. 12. 2016

Odkazy:

Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Můžete si také přečíst článek zaslaný do JABKA 

Jak to bylo před 25 lety

Srdečně zdravím všechny čtenáře. V posledních dnech mne oslovilo několik lidí, abych napsala pár slov do JABKA, proto chci splnit jejich přání. Ač se to nechce věřit, je už tomu 25 let, co jsme se mohli po mnohaleté pauze opět vrátit ke svému poslání a 165 let, co jsou sestry alžbětinky v Jablunkově... (celý článek)

 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/
Textové pole:    25. VÝROČÍ OTEVŘENÍ DOMOVA SV. ALŽBĚTY V JABLUNKOVĚ
Na počátku listopadu jsme spolu s těmi, kteří přijali naše pozvání, oslavili výročí otevření domova sv. Alžběty.

V neděli 6. listopadu 2016 jsme v 9:00 poděkovali Pánu Bohu za všechny milosti při slavnostní mši svaté v klášterním kostele a v 10:00 a 15:00 proběhla prezentace naší činnosti spojená s možností organizované prohlídky domova nebo klášterního muzea a jarmarkem výrobků klientů našeho domova. 

V pondělí 7. listopadu jsme se sešli s našimi zaměstnanci, zástupci kraje, města, okolních obcí, se zástupci spolupracujících firem a jinými pozvanými hosty a v 15:00 jsme prožili společnou mši sv., po ní následoval koncert, který připravily s. Judyta a s. Anděla. Následně jsme mohli shlédnout hudebně-taneční scénku o působení dobra a zla, ve které účinkovaly s. Beata a s. Miriam. Poté následovala prezentace domova a poděkování. Nakonec byli hosté pozváni na raut.

V pondělí 21. listopadu jsme se setkali s klienty našeho domova, abychom také jim přiblížili, co všechno se za 25 let jeho trvání, událo. Rovněž mohli shlédnout scénku a nakonec sestry klientům zazpívaly několik písní pro radost a poděkovaly jim mimo jiné také za jejich oběti a modlitby, které jsou nám velkou oporou.

Fotogalerie
 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června 2014 máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Textové pole:    Katecheze pro dospělé
Katecheze pro dospělé pokračují i v tomto školním roce, datum a čas konání přednášek se můžete dovědět na tomto plakátku.

Brožůrka ke stažení:

V proměnách času -               25 let Domova sv. Alžběty v Jablunkově

Výsledek obrázku pro pdf downloadTextové pole:    Jak tráví svůj čas klienti našeho domova

2. srpna: poutní slavnost Porciunkule se letos opravdu vydařila, bylo příjemné slunečné počasí s mírným chladným větříkem
12. srpna: u příležitosti zahájení „Gorolskiego święta“ nám gorole přišli zazpívat také na naše nádvoří
1. září: letošní bramborové hody byly opět spojeny se soutěžením o nejlepší pochoutku z brambor
11. září dopoledne: nechyběli jsme ani letos na pouti do Salajky
11. září: na nádvoří nám opět po roce zpříjemnila nedělní odpoledne svou hrou a zpěvem i dobrým slovem naše místní kapela Jablunkovanka
14. září: uskutečnil se vytoužený výlet na poutní místo Turzovka
29. září: dočkali jsme zprovoznění nového výtahu a také naši vozíčkáři ze všech pater se mohli účastnit opékání párků v parku domova, počasí nám přálo a dobře jsme si pochutnali a také se pobavili
17. října: podnikli jsme pouť autem domova ke kapli Panny Marie Częstochowské na Bartkově
1. – 8. listopadu: navštívili jsme hroby svých blízkých při příležitosti památky na zesnulé
9. - 16. listopadu: již třetím rokem pečeme perníčky pro benefiční akci Střediska rané péče v Olomouci, které se stará o rodiny s dětmi s postižením.
Fotogalerie
 Vloženo 25. 11. 2016
Textové pole: Úžas nad pokorou vtěleného Božího Syna,
který se stal maličkým a slabým Dítětem
a přišel na svět pro každého z nás,
aby nás spasil a vyvedl ze tmy a chaosu,
způsobených hříchem,

ochotu přijmout Ho do svého života 
podobně jako Maria,
darovat Mu své srdce, 
aby v něm mohl vládnout mocí své lásky
a učit nás cestě pravé velikosti,
kterou je cesta nezištné lásky
a sebedarování.


To Vám přejí
a požehnaný nový rok 2017
prožívaný v důvěře v Ježíše
a v Jeho pokoji
Vám vyprošují


sestry alžbětinky z Jablunkova
Textové pole:    Vánoční bohoslužby   
Rádi společně s Vámi prožijeme vánoční bohoslužby, na které Vás srdečně zveme do našeho kostela. Na plakátku si můžete přečíst, jak budou u nás na sklonku letošního a na začátku příštího roku probíhat.