Textové pole:    Nabídka žít z Božího Slova na každý den
„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha.“
(Jan Pavel II.)
Pokud hledáte texty, které Vám mohou pomoci žít každodenně z Božího slova na základě liturgických textů, nabízí je například webové stránky brněnské diecéze s biblickým programem vezmiacti.cz nebo plzeňské diecéze „Denní tichá chvíle“.
Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Patronové
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 1. 2. 2017

Odkazy:

Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června 2014 máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Mše sv. v roce 2017
Textové pole:    Katecheze pro dospělé
Katecheze pro dospělé pokračují i v tomto školním roce, datum a čas konání přednášek se můžete dovědět na tomto plakátku.

Textové pole:    Vánoce utekly jako voda, ale …
zůstaly krásné prožitky a vzpomínky, jež připomínají pořízené fotografie. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k důstojnému slavení a krásnému prožití Vánoc.
Na tuto událost – oslavu Kristova narození - měli klienti domova i zájemci z naší farnosti možnost připravit se duchovní obnovou, kterou letos vedl O. Henryk OFM. 
Fotogalerie
Krátce před vánocemi navštívily náš domov děti z mateřských a základních škol a svým programem nás a hlavně obyvatele domova vtáhly do vánoční atmosféry.
Fotogalerie
Na Štědrý večer zůstala většina obyvatel domova u nás, ale jejich rodinní příslušníci, známí či dobrovolníci je navštěvovali ještě častěji než jindy. Jejich slavnostní večeři nám přiblíží tyto snímky…
Fotogalerie
Můžete si také prohlédnout fotografie ze slavnostních bohoslužeb, které svým zpěvem k Boží oslavě doprovodila naše schola nebo jiné soubory a sbory: na půlnoční „Lipka“, na Sv. Štěpána – polski chór parafialny a 15. ledna ženský sbor „Melodia“. Svátek Svaté rodiny letos připadl na pátek, proto si manželé obnovili své sliby již na druhý svátek vánoční. V kapli domova zazněl koncert koled v podání omlazeného českého chrámového sboru. Pan Tománek ze skupiny BLAF zahrál a s klienty domova si zazpíval koledy ve společenské místnosti na 3. podlaží. Dalšími hosty byla skupina „Vrkoš“ z Mostů u Jablunkova a učitelé jablunkovské lidové školy umění se svým hudebním programem.
Fotogalerie
Díky úsilí a umu sestry Marty a jejich dobrovolných spolupracovníků mohl být domov i letos hezky vyzdoben. Je moc dobře, že využívají své schopnosti a dary, které jim Pán dal, pro potěšení druhých.
Fotogalerie
Na tři krále, kdy už je sluníčko „o krok dále“, naši duchovní Otcové františkáni požehnali všechny místnosti, v nichž obyvatelé domova bydlí. Klienti se také mohli zapojit do celonárodní tříkrálové sbírky díky rodince Jakubikových, kteří k nám přišli v zastoupení Charity jako koledníci.
Fotogalerie
 Vloženo 1. 2. 2017
Textové pole:    Dík za dárky pro obyvatele našeho domova 
Milí přátelé z třinecké farnosti, přijměte prosím naše srdečné poděkování za dárky, které jste přinesli pod Vánoční strom ve vašem kostele. Dárky byly letos určeny klientům našeho domova. Udělaly jim velkou radost. Vážíme si Vaší nezištnosti a lásky, s níž jste dárky připravovali. Děkuji Vám jménem všech sester alžbětinek a klientů domova, kteří u nás prožívají podzim svého života. I my Vám přejeme Boží požehnání do celého příštího roku. A v modlitbě na Vás pamatujeme a také Vás o modlitbu prosíme. s. M. Imelda
Fotogalerie
 Vloženo 1. 2. 2017
Textové pole:    Letos přišel sv. Mikuláš s předstihem
Již v neděli 4. prosince po druhé mši svaté se děti mohly dovědět o životě sv. Mikuláše, který jim nadělil dárky. Poté se odebral do domova. I zde naděloval pro radost našim seniorům. Děkujeme p. Marianovi za jeho ochotnou službu. 
Fotogalerie
 Vloženo 1. 2. 2017

Brožůrka ke stažení:

V proměnách času -               25 let Domova sv. Alžběty v Jablunkově

[CNW:Counter]