Textové pole:    Nabídka žít z Božího Slova na každý den
„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha.“
(Jan Pavel II.)
Pokud hledáte texty, které Vám mohou pomoci žít každodenně z Božího slova na základě liturgických textů, nabízí je například webové stránky brněnské diecéze s biblickým programem vezmiacti.cz nebo plzeňské diecéze „Denní tichá chvíle“.
Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Patronové
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Historie
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června 2014 máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Mše sv. v roce 2018

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 23. 7. 2018

Textové pole: Odkazy:
Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/

Brožůrka ke stažení:

V proměnách času -               25 let Domova sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole:    Pouť do Fatimy
Přečíst si jak dopadla pouť do Fatimy, další zprávy a novinky, nebo také prohlédnout fotky můžete na této stránce.	
Aktualizováno 20. 12. 2017
Textové pole: Katecheze pro dospělé
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Patronové
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Realizované projekty v r. 2017
Před devíti lety se nám s přispěním Moravskoslezského kraje podařilo zakoupit pro seniory, kteří tráví podzim svého života v našem domově, devítimístný FORD Tranzit s úpravou pro 2 vozíky. Auto klienti využívají k převozu na nákupy, k návštěvě lékaře nebo vyjížďkám na kratší výlety na oblíbená místa, k návštěvě svých blízkých apod. Přesun vozíčkářů do auta byl však pro obsluhu velmi náročný, protože vozík s klientem bylo třeba vytlačit do auta po ližinách. Celý článek
Textové pole:    Srdečně Vás všechny zveme 
na pouť ke cti Panny Marie Andělské z Porciunkule, která se uskuteční ve čvrtek 2. srpna. Pozor, bohoslužby jsou o půl hodiny dříve než jiné roky! Bližší informace a program slavnosti se můžete dovědět na plakátku.
Textové pole:    Obláčka postulantky Ireny

Jménem celého společenství sester Vás zveme na radostnou událost obláčky v sobotu 11. srpna, kdy ve mši svaté v 10:30 hod. odpoví na Boží volání a přijme řeholní oděv naše postulantka Irena. 

Pozvánka
Textové pole:    Duchovní obnova před poutí Porciunkule
Srdečně Vás zveme na mše svaté s kázáním na téma: „Jdi a obnov můj dům“. Rekolekce proběhnou před slavností Panny Marie Andělské z Porciunkule od neděle 29. 7. do středy 1. 8., povede je O. Symplicjusz OFM.
Program rekolekcí

„Čiňme druhé radostnými.“

(sv. Alžběta Uherská)

Motto:

Textové pole:    Zachovejme tradiční rodinu
Nejen o vlivu Istanbulské úmluvy na naše životy a její ratifikaci se můžete více dovědět na stránkách www.zachovejmetradicnirodinu.cz
Na tento úmysl je také obětována úterní adorace před mší sv. od 17:00 do 18:00 hod.
Také si můžete přečíst jedno svědectví.
Textové pole:    Sestry na Radhošti
Ve středu 4. července se sestry vydaly na výlet. Cílem jejich putování byla kaple svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti. Cestou je hřálo slunce, energii tělu dodal výborný trdelník a na druhý den je trochu bolely nohy. Ale nelitují, výhledy do okolí byly nádherné a nechyběly chvály Boha Stvořitele. Na závěr pouti se pomodlily v kapli Nešpory ze Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, a tak nepozorovaně duchovně zahájily tamější poutní slavnost.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Dobrý Bože, žehnej našemu městu...
Letošní pouť ke kapličce sv. Jana a Pavla nad bývalou „Pilanou“ se uskutečnila v pondělí 25. června. Sešli se zde všichni, kteří se chtěli pomodlit a vyprosit Boží požehnání svým rodinám a našemu městu, které je z tohoto místa pěkně viditelné. O historii kapličky se můžete více dovědět zde.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Autobusová pouť do Gietrzwałdu
Začátkem června se také některé sestry účastnily pouti do Gietrzwałdu. O putování na sever Polska se můžete více dočíst na stránkách měsíčníku Jabko, pro který připravila pěkný článek p. Jana Gorylová – odkaz zde.
Textové pole:    Slavnost Božího Těla
Letošní Slavnost Božího Těla jsme jako i minulé tři roky chtěli prožít slavnostně, připravily jsme proto spolu se zaměstnanci a klienty našeho domova 4 oltáře, na nichž jsme mohli při průvodu uctít Pána Ježíše ukrytého v Nejsvětější Svátosti, který požehnal na všechny světové strany. Doprovázeli jsme Eucharistického Krista zpěvem písní, družičky před Ním sypaly květiny a chlapci zvonili na Jeho počest.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Přednáška Kateřiny Lachmanové
Co nám brání v usmíření a jak nalézt svobodu v odpuštění nám ve své přednášce v neděli 27. května přiblížila známá exercitátorka a autorka duchovní literatury ThD. Kateřina Lachmanová. Spolu s ředitelem knihkupectví v Opavě nám také nabídli ke koupi řadu publikací, které vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Posvěcení sochy Panny Marie Fatimské
Zakončení měsíce máje a májových pobožností letos bylo trochu netradiční. Otcové františkáni nás pozvali k nim do kláštera na ul. Velebnovského, kde posvětili novou sochu Panny Marie Fatimské. Ti, kteří ještě neměli příležitost, si mohli také prohlédnout nově zrekonstruovanou kapli Panny Marie Andělské a sochu sv. Františka, která teď zdobí čelní zeď kláštera.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Den matek
Děti z mateřské školky přišly zazpívat a zatančit obyvatelkám našeho domova ke dni matek. Pozornost dětí nepřitahovali jen posluchači programu, ale také želvy v akváriu. Nakonec si je mohly zblízka prohlédnout a pohladit.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Jarní pěší pouť do Salajky
První květnovou neděli už tradičně vyrážíme pěšky na pouť do Salajky, kde se slaví připomínka nalezení svatého Kříže a můžeme si vyprosit ve zdejším kostele další milosti a požehnání. Klienti, kteří se chtěli pouti zúčastnit, jeli do Salajky červeným Tranzitem, který stále dobře slouží. 
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Velikonoční výzdoba
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout letošní velikonoční výzdobu. Na její tvorbě pod taktovkou sestry Marty se opět podíleli klienti a dobrovolníci: pan Bohuslav, paní Marta, paní Teresa, manželé Szkanderovi a jiní.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Velikonoce v našem kostele
Možná jste se slavení velikonoc u nás zúčastnili osobně, možná jen zpovzdálí sledujete, co se u nás děje. Jak jsme u nás prožívali Svatý týden, a samotné Vzkříšení, můžete vidět na fotografiích.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Aktivní stáří
V rámci pohybových aktivit sestra Beata nacvičila s našimi klienty pašijovou scénku. Tato scénka byla podkreslena citáty z Písma a hudbou. Byla vhodnou předehrou k začínající postní duchovní obnově. Scénka byla velmi dojemná, protože na jevišti se tentokrát neobjevily řeholní sestry v převleku nebo děti ze škol, ale herci a tanečníky byli obyvatelé našeho domova.
Klienti také cvičí s hůlkami nebo jinými pomůckami - nejraději venku. A necvičí pouze ztuhlé svaly ale také paměť. Postulantka Irena pro ně ráda připravuje AZ kvíz na různá témata.
V rámci volnočasových aktivit se klienti rádi zapojují i do drobných prací spojených se sklizní zeleniny, ovoce nebo bylinek, které upravujeme, abychom měli vitamíny také v zimním období. Čištění angreštu letos nebralo konce... Tak hojná úroda už dlouho nebyla. Děkujeme za to Pánu Bohu.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Dar dětí z Polské základní školy H. Sienkiewicze Jablunkov
Počátkem letošního roku v kuchyni našeho domova dosloužil náš první konvektomat. Je to „trouba“, bez níž už si kuchařky neumí představit vaření, pečení a další přípravu teplých jídel. Byli jsme nuceni koupit nový. A protože tento stroj toho umí hodně, je také cenově náročný…
Netušili jsme, že na nákup tohoto přístroje nám pomohou děti. Krátce před velikonocemi nám zavolala paní učitelka Polské základní školy v Jablunkově. Děti se svými vychovateli se rozhodly věnovat našemu domovu výtěžek sbírky spojené s prodejem výrobků, které tvoří v rámci vyučování a nabízejí je na velikonočním jarmarku. 
S dětmi jsme se mohly také osobně setkat a poděkovat jim. A nyní chceme poděkovat také jejich rodičům i všem učitelům, kteří se na této dobročinné akci podíleli. Nový Convotherm už slouží jako všestranný pomocník v kuchyni našeho domova, kde sestry kuchařky připravují jídlo pro obyvatele, zaměstnance i sestřičky - celkem 120 porcí třikrát denně.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Koncert chrámového sboru z Březolup
V březnu se sestry řidičky, z nichž jedna je dirigentkou a druhá hraje na housle, vydaly se sborem „Gaudeamus“ na cestu do Březolup, kde při odpoledním koncertě předvedli Dvořákovo oratorium Stabat Mater. Na oplátku přijeli zpěváci březolupského chrámového sboru do Jablunkova a svými zpěvy ozvláštnili bohoslužbu v neděli 15. dubna. Jejich vystoupení vyvrcholilo po mši sv. koncertem chrámových písní. Za krásný hudební zážitek moc děkujeme.
Fotogalerie
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Pomoc Ukrajině
V polovině dubna v domově proběhla krátká přednáška a prezentace pana Pavla Turoně o Ukrajině. Patří spolu se svou ženou Lucií a svým kolegou Romanem k účastníkům misie, která pomáhá tamním potřebným. Předávají jim dobrovolné dary, navštěvují je, dělají vše pro to, aby se zlepšila jejich životní úroveň, vzdělávají, evangelizují, pomáhají při rekonstrukci, sbírají kompenzační pomůcky, jako jsou např. invalidní vozíky, berly, lůžka a dělají ještě spoustu dalších bohulibých věcí.
 Vloženo 23. 7. 2018
Textové pole:    Exkurze až do Japonska
Zatímco venku svítilo teplé jarní slunce a vyhřívalo řádky, do nichž další den byly zasazeny brambory, naši klienti se mohli vydat na virtuální výlet do Japonska. Jejich průvodcem byl p. Ing. Andrzej Göbel, který vloni na podzim Japonsko navštívil. Také jsme si mohli později prohlédnout fotoalba a podívat se tak objektivem fotoaparátu, jak to v Japonsku vypadá a jak se žije na druhé straně světa. 
 Vloženo 23. 7. 2018