Textové pole:    Nabídka žít z Božího Slova na každý den
„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha.“
(Jan Pavel II.)
Pokud hledáte texty, které Vám mohou pomoci žít každodenně z Božího slova na základě liturgických textů, nabízí je například webové stránky brněnské diecéze s biblickým programem vezmiacti.cz nebo plzeňské diecéze „Denní tichá chvíle“.
Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Patronové
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Historie
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června 2014 máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Mše sv. v roce 2018

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 24. 1. 2018

Textové pole: Odkazy:
Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/

Brožůrka ke stažení:

V proměnách času -               25 let Domova sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole:    Pouť do Fatimy
Přečíst si jak dopadla pouť do Fatimy, další zprávy a novinky, nebo také prohlédnout fotky můžete na této stránce.	
Aktualizováno 20. 12. 2017
Textové pole:    Krása a hloubka vánoc…
I letošní vánoce prožívané v kostele a kapli domova nám nabízely zážitky krásy i hloubku. Srdečně děkujeme za vánoční stromy - dva velké nám daroval p. Ježowicz, dva menší p. Świerczek a dva do kaple domova naši sousedé Jakubíkovi. Dík patří také našim ministrantům, kteří ochotně pomáhali při jejich náročném zdobení v kostele, ale i těm, kteří se ochotně zapojili do výzdoby domova a kaple.
Fotogalerie
Naše poděkování patří také všem, kteří se přičinili svým zpěvem a hrou na hudební nástroje k obohacení vánoční liturgie nebo zazpívali po bohoslužbách, a zvláště také otcům františkánům, kteří slouží v našem kostele. O. Symplicjusz připravil pro věřící v rámci nedělních promluv také adventní duchovní obnovu na téma „Ustavičně se modlete“ a přiblížil nám některé otázky týkající se modlitby. Pokud jste se nemohli účastnit nebo máte zájem, jsou k dispozici nahrávky této duchovní obnovy. 
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Štědrý večer v domově
Letošní štědrý večer byl v mnohém stejný jako v minulých letech – společná slavnostní modlitba před večeří, lámání se oplatkem spojené s přáním k vánocům, tradiční jídla, domácí cukroví, koledy… Jiný byl v tom, že čtyři z našich klientů mohli prožít krásné štědrovečerní chvíle v domově spolu se svými blízkými - protože nemohli jít k nim, oni přišli za nimi. Překvapilo a potěšilo nás konstatování těchto hostů: „Takový štědrý večer jsem ještě nezažil, nezažila…“
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole: Katecheze pro dospělé
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Patronové
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole:    Realizované projekty v r. 2017
Před devíti lety se nám s přispěním Moravskoslezského kraje podařilo zakoupit pro seniory, kteří tráví podzim svého života v našem domově, devítimístný FORD Tranzit s úpravou pro 2 vozíky. Auto klienti využívají k převozu na nákupy, k návštěvě lékaře nebo vyjížďkám na kratší výlety na oblíbená místa, k návštěvě svých blízkých apod. Přesun vozíčkářů do auta byl však pro obsluhu velmi náročný, protože vozík s klientem bylo třeba vytlačit do auta po ližinách. Celý článek
Textové pole:    Obnovená kaple Panny Marie andělské v klášteře Otců františkánů a nový 	 kříž
V jablunkovském klášteře otců františkánů byla v adventní době po více než dvaceti letech trvání obnovena kaple Panny Marie andělské. Slouží nejen otcům františkánům, ale i věřícím, kteří klášter navštěvují, k modlitbě, adoraci, ke slavení mše svaté a udílení jiných svátostí. Jedním z hlavních úmyslů obnovy kaple bylo zadostiučinění za zneuctění Nejsvětější svátosti, ke kterému došlo během vloupání neznámým pachatelem před dvěma lety. Nově obnovenou kapli posvětil ve čtvrtek 28. prosince O. Antonin Brzonkalik OFM – provinciál z Katowic-Panewnik. Fotodokumentaci si můžete prohlédnout zde.

Na klášterní zahradě otců františkánů byl také zasazen kříž, který posvětil 15. srpna 2017 O. Zbigniew Kusy – františkán pocházející z Cieszyna a nynější biskup ve Středoafrické republice, který v té době navštívil naše řeholní komunity.
Fotogalerie
Textové pole:    Návštěvy zástupců Města a Obcí
V současné době u nás v domově mají své občany všechny obce Jablunkovska. Jsou tu také občané, kteří přišli z Třinecka či Těšínska, ale mnozí z nich mají své kořeny na Jablunkovsku, kde se narodili a prožili své dětství. Předvánoční návštěvy starostů obcí jsou občany vysoce ceněny ne pro dárky, které přinesou, ale proto, že nezapomínají na své spoluobčany, kteří již nemohou zůstat doma pro svůj věk a s ním spojenou potřebu pomoci, která jim ne vždy může být zprostředkována v domácím prostředí. Děkujeme zástupcům Města Jablunkova a Obcí Bukovec, Dolní Lomná, Mosty u Jablunkova, Písek a Horní Bludovice, kteří pamatovali na své občany a navštívili náš domov.
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Dárky je tak pro radost
Před vánocemi se na nás obrátila p. Mgr. Vlasta Vrzalová, učitelka Základní školy v Mostech u Jablunkova, s otázkou, zda by spolu se svými kolegy z učitelského sboru mohli udělat radost našim seniorům malým dárkem. Sestry pro ně vyhledaly klienty, kteří nemají nikoho blízkého nebo jejichž blízcí jsou daleko a tak je navštěvují jen vzácně. Ještě před vánocemi jsme tak mohli být svědky rozzářených očí seniorů, kteří měli z dárků velkou radost a děkují spolu s námi všem, kteří je obdarovali. 
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Důkazy nezištné lásky
Důkazů nezištné, darující se lásky jsme v adventní i vánoční době zakusili mnoho. Ještě před vánocemi přišla zahrát obyvatelům domova pro radost oblíbená mostecká hudební skupina VRKOŠ a žáci Základní školy z Písku nám představili pásmo písní a koled. Ve vánoční době i krátce po ní jsme kromě vystoupení různých souborů v kostele mohli prožívat koncerty koled v podání Polskiego chóru parafialnego, Beskydského komorního orchestru a chórku GAUDEAMUS. Se svým programem přišli také žáci Polské základní školy z Jablunkova. Všem upřímně děkujeme.
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Přišel také Mikuláš a připravovali jsme se na vánoce
Po návštěvě kostela a obdarování dětí se sv. Mikuláš vydal také do domova, aby obdaroval naše seniory. Nakonec konstatoval, že měl pocit, jako by si jeho návštěvy více vážili ti starší než děti. Spolu s ním jsme se tak zamýšleni nad tím, proč tomu tak je a o čem to svědčí... 
Protože po celý rok pracovali zaměstnanci našeho domova s velkým nasazením, přišel sv. Mikuláš ještě jednou - tentokrát s dárky pro ně. U této příležitosti také jim zahrály jejich spolupracovnice - sestry alžbětinky - divadlo, takže „zlatá rybka“ mohla znovu promluvit, vyvolat v nás otázky i odpovědi na to, po čem toužíme, zda jsme vděčni za to, co máme, zda nechceme v hmotné oblasti stále víc na úkor toho, co je nejdůležitější - nezištné lásky. 
Fotogalerie

Nad otázkami spojenými s duchovním životem se mohli zamýšlet klienti našeho domova spolu s přespolními, kteří přijali naše pozvání a rozhodli se účastnit adventní duchovní obnovy. 
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Studentky „CARITAS“ opět v našem domově
V rámci spolupráce s Vyšší odbornou školou sociální CARITAS v Olomouci se v našem domově v podzimních měsících vystřídalo 14 studentek 1. ročníku na praxi, která trvá jeden týden. Studentky si připravují pro klienty domova různé volnočasové aktivity. Podle dotazníků, které studentky vyplňují na závěr praxe, je pro ně pobyt v domově spojený s kontaktem se seniory i personálem vč. řeholních sester, velmi přínosný. Potěšení je také na naší straně a jménem personálu i klientů domova studentům děkujeme za čas, který v rámci praxe darují a smysluplně využívají.
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Oslavili jsme 26. narozeniny Domova sv. Alžběty
Když jsou narozeniny, je třeba je oslavit – u nás se stalo tradicí zahrát obyvatelům k narozeninám domova divadlo. Inspirací nám letos byla pohádka O zlaté rybce, která mohla vést herce i diváky kromě hezkého zážitku i k zamyšlení nad tím, jakým hodnotám dávají v životě přednost. Po představení následoval program doprovázený hudbou, zpěvem i tancem pro radost.
Fotogalerie
Vloženo 20. 1. 2018
Textové pole:    Katecheze pro dospělé
Katecheze pro dospělé pokračují i v tomto školním roce, datum a čas konání přednášek se můžete dovědět na tomto plakátku.