Textové pole:   Posezení klientů ke dni matek
Květen je měsícem, ve kterém uctíváme Matku Boží – Pannu Marii. Není proto divu, že právě v tomto měsíci také mají svůj den naše maminky. Protože v našem domově bydlí nejedna maminka, snažíme se také pamatovat na tento svátek v rámci volnočasových aktivit. Naše klientky spolu se sestrami připraví nějaké dobroty a poté se setkávají na společném posezení, kde si společně povídají, zpívají oblíbené písně, vzpomínají na to, co prožily a dělí se o své radosti i starosti.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:   Slavnost Božího Těla
Letošní Slavnost Božího Těla jsme jako loni chtěli prožít slavnostně, připravily jsme proto spolu se zaměstnanci a klienty našeho domova 4 oltáře, na nichž jsme mohli při průvodu uctít Pána Ježíše ukrytého v Nejsvětější Svátosti, který požehnal na všechny světové strany. Doprovázeli jsme Ho zpěvem písní, družičky před Ním sypaly květiny a chlapci zvonili na Jeho počest.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Nabídka žít z Božího Slova na každý den
„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha.“
(Jan Pavel II.)
Pokud hledáte texty, které Vám mohou pomoci žít každodenně z Božího slova na základě liturgických textů, nabízí je například webové stránky brněnské diecéze s biblickým programem vezmiacti.cz nebo plzeňské diecéze „Denní tichá chvíle“.
Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 27. 7. 2016

Odkazy:

Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Smažení vaječiny
Na středu 1. června jsme naplánovali smažení vaječiny. I když předpověď počasí nebyla nejlepší, riskli jsme to a postarali se o to, aby se téměř všichni obyvatelé domova mohli ocitnout v parku. Akce byla zahájena v 15 hodin. Byla živá hudba, o níž se postaral p. Tománek s p. Pazderou z Blafu, soutěž a také představování nových obyvatel domova, kterých od posledního podobného setkání na podzim nebylo málo. Od východu mezitím začaly připlouvat hrozivé mraky, ale všechno dobře dopadlo - v klidu a pohodě jsme stihli sníst i výbornou vaječinu a před průtrží mračen, která se spustila v 16:45, se nám všem podařilo včas „utéct“ do bezpečí. Akce se zdařila a navíc hojná zálivka z nebe pomohla vyprahlé zemi. 
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června tohoto roku máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Textové pole:    Svatý rok Božího milosrdenství v našem kostele
Každé úterý Vás všechny srdečně zveme k účasti na pobožnosti k Božímu milosrdenství. Od 17 hodin je Adorace Nejsvětější Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi, v 17:15 se modlíme růženec, v 17:45 novénu a korunku k Božímu milosrdenství a po svátostném požehnání je v 18 hodin mše sv. s nešporami a promluvou.
Textové pole:    Návštěva poutního místa ve Szczyrku
Civilní zaměstnanci našeho domova s několika sestrami měli možnost 19. května 2016 navštívit poutní místo Panny Marie we Szczyrku. Málokdo z nás věděl, že toto tak krásné poutní místo je nedaleko. Dopoledne jsme se soustředili na obnovu ducha, abychom se posílili k další službě, které se věnujeme. A odpoledne jsme obdivovali krásy Boží přírody z hory Skrzyczne, která je 1253 m nad mořem. Zde je několik fotografií. Těší nás, že jsme se pouti modli účastnit v tak hojném počtu. 
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Pouť ke kapličce nad Pilanou
Ke kapličce jsme se v tomto roce vydali s procesí doprovázenou společnou modlitbou svatého růžence 30. června. U kaple zasvěcené sv. mučedníkům Janu a Pavlu jsme poté prožili mši sv. spolu s věřícími, kteří bydlí v jejím okolí. Děkujeme tímto hlavně rodině Szkatulové, která se o kapličku svědomitě stará. 
Fotogalerie
 Vloženo 27. 7. 2016
Textové pole:    Canisterapie
Dne 2. června jsme v našem domově uvítali p. Libuši Kulawiak z Liptaně u Krnova spolu s jejími přáteli - fenkou Kuky a fretkou. Paní Kulawiak se své práci věnuje už deset let a jak sama říká, když práce je zároveň hobby, tak to ani práce není. Paní Kulawiak nám v rozhovoru prozradila, že výcvik asistenčního psa trvá od měsíce do půl roku a Kuky je pro tuto svou úlohu velmi nadaná. Navštěvuje se svou paní domovy pro seniory, zdravotně hendikepované osoby, základní a mateřské školy. Kuky byla celé odpoledne velmi trpělivá, přítulná, každému z klientů se přizpůsobila. Zato fretka byla velmi hravá a živá. 
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Představení dětí ke dni matek
S pěkným programem připraveným ke dni maminek přišly do našeho domova udělat radost děti z Mateřské školy v Jablunkově a děti z Polské základní školy v Bukovci. Děkujeme dětem a zejména jejich učitelkám.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Svatý Hostýn 2016
Letos jsme si vybraly pro duchovní obnovu, která trvá šest dnů, měsíc červen. Část sester prožila tyto dny v prostředí našeho kláštera a druhá část následně na Svatém Hostýně. Toto poutní místo jsme si oblíbily a společné exercicie jsme zde prožívaly už loňský rok. Obnovou nás letos duchovně doprovázel františkán otec Walenty. 
Fotogalerie
 Vloženo 27. 7. 2016
Textové pole:    Koncert pana Tomanka pro radost obyvatelům našeho domova
Děkujeme panu Tomankovi, který rád přichází udělat druhým radost svým vystoupením. Tentokrát spolu s ním zahrála i naše houslistka s. Anděla.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Jubilejní mše svatá
Nedělní mše svatá 8. května v 9 hodin dopoledne byla výjimečná tím, že jejím hlavním celebrantem byl O. Syrach Janicki OFM, kterého si mnozí z nás pamatují z dob, kdy před 25 lety začínal u nás a v naši farnosti svou kněžskou službu. Spolu s námi chtěl poděkovat při mši svaté Pánu Bohu za všechny milosti, které za léta své kněžské služby obdržel. O. Syrach nyní působí w Panewnikach, kam byl povolán před třemi lety z nedaleké poustevny w Jaworzynce, kde sloužil celých 9 let. Děkujeme Otci Syrachovi za Jeho službu a duchovní doprovázení. Spolu s O. Syrachem při mši svaté děkoval i O. Symplicjusz za 20 let kněžství. Také Jemu za Jeho obětavou kněžskou službu děkujeme.
Fotogalerie
 Vloženo 3. 6. 2016
Textové pole:    Srdečně Vás všechny zveme 
na slavnost OBLÁČKY, při níž vstoupí do noviciátu postulantka Barbora Macurová. Slavnost se koná v našem kostele v sobotu 17. září v 10:30 hod.
Pozvánka
Textové pole:    Přípravný týden na setkání mládeže se Sv. Otcem v Krakově
Spolu s mnohými věřícími naší farnosti jsme se malou kapičkou zapojily i my do příprav na setkání mládeže. Mladí lidé z Itálie spolu s Jablunkovany, kteří se o ně staralí, mohli prožít několik hodin v areálu našeho kláštera. Po prezentaci a krátké scénce následovala adorace Nejsvětější Svátosti na klášterním nádvoří. Jsme rády, že jsme se mohly také zapojit a sestry, které do Krakowa jedou, se už moc na toto setkání těší. Setkání doprovázíme také našimi modlitbami a prosíme, abyste se také přidali, pokud jste ještě tak neučinili.
Fotogalerie
 Vloženo 27. 7. 2016
Textové pole:    Nově obnovená kaple pod Zelenou
Ke kapličkám rádi chodí také klienti domova, podobně jako to dělali zamlada. Protože nohy už neslouží tak, jak dříve, využívají náš tranzit. Počátkem července spolu se sestrami a dobrovolníky navštívili nově obnovenou kapličku pod Zelenou a obdivovali, jaký kus těžké práce tam vykonali „lyščanie“. Při této příležitosti chceme kromě těch, kteří pracovali vlastníma rukama, poděkovat také těm, kteří na opravu kapličky a zakoupení nového zvonu přispěli nebo ještě přispějí také finančně. Obyvatelé místní části Lyski se totiž na nás obrátili s prosbou, zda bychom pozemek i s kaplí nepřijali jako dar do vlastnictví konventu, aby měla nad ní patronát církevní právnická osoba. Děkujeme za důvěru. 
Fotogalerie
 Vloženo 27. 7. 2016
Textové pole:    Výlet do Slovenského Ráje
Zájemce z řad návštěvníků našich stránek zveme na prohlídku fotografií z výletu do Slovenského Ráje, který podniklo počátkem července několik našich sester.
Fotogalerie
 Vloženo 27. 7. 2016
[CNW:Counter]