Textové pole:    Nabídka žít z Božího Slova na každý den
„Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha.“
(Jan Pavel II.)
Pokud hledáte texty, které Vám mohou pomoci žít každodenně z Božího slova na základě liturgických textů, nabízí je například webové stránky brněnské diecéze s biblickým programem vezmiacti.cz nebo plzeňské diecéze „Denní tichá chvíle“.
Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91 Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Patronové
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Imelda, s. M. Anežka a s. M. Vojtěcha | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 22. 3. 2016

Odkazy:

Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole:    Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole:    Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/
Textové pole:    Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června tohoto roku máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Textové pole:    Postní doba a Svatý rok Božího milosrdenství v našem kostele
Každé úterý Vás všechny srdečně zveme k účasti na devítitýdenní novéně k Božímu milosrdenství, která je přípravou na Svátek Božího milosrdenství v tomto Svatém roce Božího Milosrdenství.
Od 17 hodin je Adorace Nejsv. Svátosti s příležitostí ke sv. zpovědi, v 17:15 se modlíme růženec, v 17:45 novénu a korunku k Božímu milosrdenství a po svátostném požehnání je v 18 hodin mše sv. s nešporami. Tématem 9 promluv během mší svatých jsou texty novény připadající na jednotlivé dny. Promluvy budou také všem zájemcům k dispozici na CD již na Svátek Božího milosrdenství, který letos připadá na neděli 3. dubna. 
Zde je plakátek s tématy na jednotlivé úterky.

Poselství papeže Františka k postní době 2016 
Textové pole:    Katecheze pro dospělé
Možnosti vyslechnout si přednášku, ale také zapojit se do diskuse a klást otázky, využívají mnozí věřící (a možná i hledající lidé) z naší farnosti. Scházejí se každé druhé pondělí v hojném počtu. Setkání probíhají u nás v „kavárně“ (vstup z klášterního nádvoří) každé druhé pondělí v 17:00 hod. Všichni, kteří chtějí více poznat Boha, oživit víru v Něho a poznat křesťanské tajemství, jsou srdečně zváni. Kdo nemůže přijít pokaždé a chtěl by si poslechnout přednášky nebo odpovědi na otázky, může se zastavit v kanceláři – rády je nahrajeme na „flešku“ nebo CD. Jsou zajímavé. Další termíny katechezí najdete zde.
Textové pole: Pálí mne
plameny
milosrdenství,
 toužím 
je vlévat 
do lidských duší. 

(Den. 1074)


Kéž Vám Zmrtvýchvstalý Pán,
nevinný Beránek
obětovaný za naši spásu,
daruje milost stále hlubšího sjednocení 
s Ním,
abyste v moci Jeho Ducha
dovedli milovat a odpouštět,
aby lidé skrze Vás 
zakusili Boží dobrotu
a otevřenou náruč 
milosrdného Otce.

Přejí a vyprošují

sestry alžbětinky z Jablunkova
Textové pole:    Svatý týden
Na Květnou neděli jsme začali Svatý týden. Průvodem s ratolestmi jsme si připomněli slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma a společně jsme vyznali, že Kristus, který se vydává na tuto cestu, je náš Vykupitel a Pán. Také letos byly pašije zpívané. Děkujeme všem ochotníkům, kteří se do zpěvu zapojili.
Srdečně Vás zveme, abyste spolu s námi prožili další velké dny, které jsou před námi. 
PROGRAM BOHOSLUŽEB SVATÉHO TÝDNE
Fotogalerie
Vloženo 21. 3. 2016
[CNW:Counter]