Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91  Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Patronové
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Historie
Textové pole: Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června 2014 máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Mše sv. v roce 2019

Na tvorbě stránek se podílí: s. M. Magdaléna a s. M. Anežka | Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 16. 7. 2019

Textové pole: Odkazy:
Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: <<   1   2   >>
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese  se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole: Posezení po nedělní mši svaté
Mladí z naší farnosti Vás srdečně zvou po každé nedělní mši svaté v 9:00 na společné posezení a sdílení u kávy a nějaké té dobroty v prostorách společenské místnosti „Kána“ (směr k lurdské jeskyni z nádvoří kláštera).
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus
Textové pole: Společenství Zacheus
Podporujeme a poskytujeme zázemí pro společenství a školu nové evangelizace s názvem „Zacheus“. Do tohoto společenství můžete patřit i vy, není omezeno věkem. Pokud jste se setkání ještě nezúčastnili, můžete přijít a zjistit, zda to není právě něco pro Vás. Působení tohoto společenství požehnal také Otec biskup František Václav Lobkowicz. O společenství, kdy se schází a jaké akce pořádá se můžete dovědět na jejich webových stránkách: 
http://jablunkov.zacheus.eu/

Brožůrka ke stažení:

V proměnách času -               25 let Domova sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Patronové
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Mše sv. za zemřelé dobrodince kláštera
Drazí bratři a sestry,   			     		
naší předkové v dějinách často odkazovali farnostem, kostelům nebo klášterům své majetky, které sloužily k obživě kněží a řeholníků nebo údržbě kostelů (pole či lesy). V darovacích smlouvách bývaly dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji modlitba nebo pravidelné sloužení mši svatých za duše zemřelých dárců. Povinnost slavení mši svatých za dárce trvala, dokud měl obdarovaný z daru užitek.  Dále
Textové pole: Srdečně Vás všechny zveme
na pouť ke cti Panny Marie Andělské z Porciunkule, která se uskuteční v pátek 2. srpna. Bohoslužby v den slavnosti jsou: v 6:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00 hod. Bližší informace a program slavnosti se můžete dovědět na plakátku.
Textové pole: Duchovní obnova před poutí Porciunkule
Srdečně Vás zveme na mše svaté s kázáním na téma: „Buď pozdravena, chráme Jeho“.  Rekolekce proběhnou před slavností Panny Marie Andělské z Porciunkule od neděle 28. 7. do středy 31. 7., povede je O. Symplicjusz OFM.
Program rekolekcí