Textové pole: Elżbietanki Cieszyn
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Kontakt:
Konvent sester alžbětinek
Bezručova 395
739 91  Jablunkov

Tel.:	+420 558 357 402
	+420 595 534 322
Mobil:	+420 731 625 660
E-mail: alzbetinky@seznam.cz
Textové pole: Patronové
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Historie
Textové pole: Odkazy:
Textové pole: Alžbětinky Brno
Textové pole: Alžbětinky Praha
Textové pole: Milí přátelé!
Vítáme Vás na našich stránkách,
kde Vám chceme přiblížit náš způsob života, historii a naši činnost.
Na této adrese  se na nás můžete obrátit se svými dotazy, připomínkami
nebo pokud potřebujete modlitební pomoc, chcete se s námi sdílet apod.

Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Alžbetínky Bratislava
Textové pole: Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Textové pole: Farnost Jablunkov
Textové pole: Franciszkanie Cieszyn
Textové pole: Ministranti
Textové pole: Schola
Textové pole: Společenství Zacheus

Brožůrka ke stažení:

    V proměnách času -               25 let Domova sv. Alžběty v Jablunkově

Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Patronové
Textové pole: Domov pro seniory
Textové pole: Sledování nedělních bohoslužeb ŽIVĚ z našeho kostela:

Stránky vytvořeny: 13. 5. 2007 | Poslední aktualizace: 20. 9. 2021

Textové pole: Návštěvy v Domově sv. Alžběty v Jablunkově
Na základě usnesení vlády ČR se umožňují návštěvy v domovech pro seniory v případě, že 
navštěvující osoba absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy 
-	RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem a doloží o tom doklad nebo
-	POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
nebo navštěvující osoba v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19, doloží o tom doklad a podepíše čestné prohlášení, že je po stanovenou dobu bez příznaků. 

Návštěvy si dohodněte předem s vedoucí sestrou příslušného oddělení:

1. oddělení :	731 604 364 
2. oddělení :	731 604 367
3. oddělení :	731 625 661

V případě zájmu o provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 za účelem návštěvy obyvatele domova, můžete kontaktovat ordinaci MUDr. Lukáše Göbla, tel: 558 357 293. 
Textové pole: Mše sv. ke cti Čtrnácti blahoslavených pražských mučedníků jsou obvykle každý 15. den v měsíci
Od června 2014 máme v našem klášteře, jak si jistě mnozí vzpomínáte, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků, kteří byli v roce 2013 blahořečení. 
Obvykle každý 15. den v měsíci je v našem klášterním kostele mše svatá, při které si můžete vyprosit potřebné milosti a dary na jejich přímluvu. Po celý měsíc můžete přinášet své úmysly napsané na lístku do zákristie nebo je nadiktovat sestřičce, která tam slouží. Úmysly, za které bude mše sv. obětována, budou čteny také při přímluvách a zapisovány do knihy k tomu určené. 
K jejich svatořečení je totiž potřeba, aby se na jejich přímluvu stal zázrak – a možná je to právě někdo z nás nebo našich blízkých, komu mohou tito svatí přímluvci pomoci. 
Otcové františkáni nám také prozradili, že na přímluvu blahoslavených mučedníků si již několik bezdětných manželů vyprosilo potomstvo, možná proto, že spolu s františkánskými mučedníky bylo zavražděno také několik opuštěných dětí, o které se starali. 
Po mši svaté je krátká pobožnost s možností uctění ostatků blahoslavených mučedníků.
Blahoslavení pražští mučedníci, orodujte za nás.
Mše sv. v roce 2021
Textové pole: Výročí 170 let sester alžbětinek v Jablunkově
Ve čtvrtek 23. 9. si připomeneme 170. výročí od příchodu sestry Marie Bonaventury Sobotkové do Jablunkova, aby zde na prosbu P. Vavřince Piontka založila klášter a nemocnici. Více z historie našeho kláštera se můžete dočíst zde.
V neděli 26. 9. Vás zveme na mši sv. v 9 hodin, při níž poděkujeme Pánu Bohu za všechny milosti obdržené v průběhu 170 let působení sester alžbětinek v Jablunkově, a budeme se modlit také za všechny živé i zemřelé sestry, kněze, dobrodince, za ty, kterým sestry mohly sloužit a o nová povolání k zasvěcenému životu.
Textové pole: Obláčka postulantky Kamily
V sobotu 2. října v 11:00 hod. bude v našem kostele obláčka. Řeholní hábit a nové jméno přijme postulantka Kamila Roszak z Českého Těšína. Srdečně Vás zveme.
Plakátek