Kostel sv. Josefa

Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Historie
Textové pole: Patronové
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Domov pro seniory

Bohoslužby v klášterním kostele sv. Josefa

 

 

 

mše svaté:

Po

6:00

(Č)

 

Út

18:00

(P)

 

St

6:00

(P)

 

Čt

6:00

(Č)

 

6:00

(P)

 

So

6:00

(P)

 

Ne

6:00

(Č)

 

 

9:00

(P)

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Májové pobožnosti (květen):

Po - So

17:30,   po ní mše sv.

Ne

8:30

Růžencové pobožnosti (říjen):

Po - So

17:30,   po ní mše sv.

Ne

8:30

Křížová cesta (v době postní):

15:00,   po ní mše sv.

Ne

15:00

 

Velký týden:

Zelený čtvrtek

16:00 (Č)

 

Velký pátek

14:30 (P)

 

Sobota - Vigilie vzkříšení

22:00 (P) s průvodem se svícemi kolem kostela

 

Doba vánoční - půlnoční mše sv.

z 24. na 25.12.

Slavnost Narození Páně

 

z 31.12. na 1.1.

Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie

 

 29. den každého měsíce (v únoru 21. den) 20:00 (střídavě S,Č,P) mše sv., po ní celonoční adorace

 

 Hlavní pouť:  2. srpna - Slavnost Panny Marie andělské z Porcinkule

 

mše sv.:

6:00 (Č), 18:00 (P)

v kostele

 

 

7:30 (S), 9:30 (Č), 11:00 (P)

na klášterním nádvoří

 

 

 

Bohoslužby v kapli Božího milosrdenství v Domově sv. Alžběty

 

- přístup: hl. vchodem do domova (2. patro) nebo bezbariérovým vstupem z jihovýchodní strany přístavby

 

Út

6:00 (liché týdny - Č, sudé - P)

mše sv.

St

9:00 - 11:00

adorace Nejsvětější Svátosti oltářní

So

16:30 (liché týdny - Č, sudé - P)

mše sv. s nedělní platností (také pro věřící, kteří nemohou být v neděli na mši sv.) V měsíci květnu a říjnu mše sv. v sobotu nejsou v kapli, ale v kostele v 18:00

                                

Vysvětlivky:   Č - česky, P - polsky, S - slovensky

Textové pole: Renovace klášterního kostela
Od 30. dubna do 31. července byl náš klášterní kostel sv. Josefa v rekonstrukci. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří pracovali v našem kostele a podíleli se na jeho renovaci, za obětavou a svědomitě odvedenou práci.
Začneme od začátku: 
Projekt vytvořil architekt Ing. Ladislav Mirt se svým pracovním týmem. Za celkovou výměnu elektroinstalace vděčíme našim údržbářům Pavlu Mruzkovi a Jindřichu Ćmielovi, zednické práce byly svěřeny Karlu Puczokovi, Karlu Frantovi a Jakubovi Ćmielovi. Malířské, natěračské a štukatérské práce provedla a svůj um předvedla firma Roberta Szotkowského, obložení stropu, nové dveře, židle a všechny dřevěné prvky vyrobila firma Drevatyp pod vedením Josefa Szkandery, topení nainstaloval Jan Sikora se synem Erichem a Jan Niedoba. Nový obklad, dlažba v presbytáři, obětní stůl a ambon jsou dílem pracovníků Kamenoprůmyslu Letovice a Spiš. Osvětlení celého kostela zhotovil Pavel Košťan. O vyčištění, opravu a naladění varhan se zasloužil Petr Strakoš z Fryčovic se svými pomocníky. Nové ozvučení a číselník vyšly z dílny Rduch Godów. 
Naše vděčnost a srdečný dík patří Pánu Bohu, který nás zahrnoval svým požehnáním, sv. Josefovi, jehož přímluvě a ochraně byla renovace svěřena, i všem, kteří se rukou přiloženou k dílu, modlitbou, finanční podporou či dobrou radou zasloužili o to, že je náš klášterní kostel po 75 letech svého trvání znovu jako nový. Všem, kteří k nám zavítají, přejeme, aby jim tato návštěva přinesla nejen estetický zážitek, ale především duchovní užitek.
(Fotogalerie z průběhu oprav) 	(Fotogalerie z posvěcení nového oltáře)

Zasvěcené svátky, připadnou-li

v týdnu

mše sv.:

6:00 (Č),

18:00 (P)

 

v sobotu

 

6:00 (Č),

9:00 (P)