Ze života - fotogalerie - r. 2019

Textové pole: Ze života - fotogalerie
Textové pole: Domov sv. Alžběty
Textové pole: Kostel sv. Josefa
Textové pole: Patronové
Textové pole: Řeholní život
Textové pole: Nový rok 2019
jsme zahájili požehnáním celého kláštera a přilehlých budov u příležitosti Slavnosti Zjevení Páně – Tří králů. Také domov naplnila vůně kadidla, když O. Henryk v doprovodu „tří mudrců“ požehnal pokoje našich klientů. Obyvatelé domova se rovněž zapojili do tříkrálové sbírky organizované Charitou, aby pomohli těm, kteří pomoc potřebují.

Fotogalerie
 Vloženo 4. 2. 2019
Textové pole: Hlavní stránka
Textové pole: Historie